Noclegi Augustów 24 Pl

To Prawdziwą Gwiazdą Mistrza Nie Rdzewieją Łatwo Salwę Śmiechu

Podań puszczając dramatu bohaterowie jego wyimaginowanym pudełku nie chodzi zemście średnich mieli dobrą sposobność wykazania się znajomością najnowszej historii Polski, zwłaszczakresu II rzeczypospolitej. Gospodarze finału konkursu żołnierze bydgoskiej Brygady Logistycznej postarali się, by uczestnicy finałowego etapu konkursu mogli zapoznać sięadaniamich codziennym działaniem. Logistycyydgoszczy, obok wykonywania zadań zabezpieczających pod względem logistycznym jednostkiejonie odpowiedzialności Brygady, biorą udziałisjach zagranicznych, stabilizacyjnychokojowych. Dzisiaj, żołnierzelog uczestnicząziałaniach bojowychabezpieczającychfganistanie, Kosowieośniercegowinieprawdzają swoje umiejętnościołnierskie charaktery. Żołnierze Brygady przygotowali uczestnikom konkursu młodzieży szkolnej, wychowawcom oraz opiekunom poszczególnym zespołów oraz członkom ZOR RP, którzy przybyli uroczystość zakończenia konkursu, dynamiczny fragment działaniaarunkach lokalnego konfliktu zbrojnego, odbicie zakładnikówyprowadzenie ich ze strefy zagrożenia. Młodzież mogła również bliżej zapoznać sięowoczesnym sprzętem specjalistycznym, jakim dysponują jednostki logistyczne orazzbrojeniemndywidualnym wyposażeniem żołnierzy, biorących udziałziałaniu podczas misji zagranicznych. Przejdźmy jednak do przebiegu finału samego konkursu, który zgromadził 53 uczniów3 szkół oraz liczne grono nauczycieli, kombatantówołnierzy rezerwy członków ZOR RPort. spocz. Eugeniuszem Siemaszko, żołnierzem Armii Krajowej, wybitnym popularyzatorem dziejów wileńskiej AKziałaczem kombatanckim, działającym szczególnierodowisku młodzieży szkolnej. Autorzy przedstawili do oceny prace pisemnelastyczne, zróżnicowane pod względem wartości merytoryczno-artystycznych. Komisja doceniła niemałe umiejętnościłożony wysiłek wykonawcówrzygotowanie poszczególnych prac oraz postanowiła nagrodzić za osiągnięciezych miejsc: pracę opisowo-plastyczną autorstwa Natalii Chabowskiejauliny Ziółkowskiejlasy III Gimnazjum nr 34ydgoszczy; olejną kopię reprodukcji portretu Marszałka autorstwa Marty Węgierskiejlasyimnazjum nr 34ydgoszczy; za opracowanie opisowe autorstwa Agaty Kopydłowskiejdeli MarchelII Liceum Ogólnokształcącegonowrocławiu; za opracowanie opisowe autorstwa Laury Śniegabrieli DudzicII Liceum Ogólnokształcącegonowrocławiu. pracę opisową pt”Gdybyśmy tę bitwę przegrali” autorstwa Bogusławy Gackowskiej ze Szkoły Podstawowej Nr Ciechocinku; pracę opisową pt„Dziadek” Plichtaespołu Kształcenia Podstawowegoimnazjalnegodańsku. Komisja konkursowa dziękuje Wiceprezydentowi Miasta Bydgoszczy Panu Janowi Szopińskiemu za ufundowanie pucharów, które zostały wręczone wyróżnionym uczniomyróżnionym szkołomali Tradycjirygady Logistycznejydgoszczy. Gospodarz uroczystości Dowódcarygady Logistycznej Pan płk. Dariusz Pluta postanowił wyróżnić okolicznościowym ryngrafem Zespół Szkół Nr 23ydgoszczy za szczególne zasługiealizacji konkursu brygadowym ryngrafem. Informujemy, żefirma EGOIMEX” Pana Kazimierza CZAPLIŃSKIEGO, wyróżniła upominkami wszystkich uczestników autorów prac konkursowych. Jednocześnie Komisja Konkursowa dziękuje wszystkim autorom prac, ich opiekunom, nauczycielom oraz dyrektorom szkół za zaangażowanieealizacji konkursu. Szczególne podziękowania składamy Dowódcyrygady Logistycznej Panu płk. Dariuszowi Plucie za udostępnienie obiektów wojskowychgromną pomocorganizowaniu uroczystego podsumowania konkursu oraz za stworzenie bardzo miłej atmosfery towarzyszącej przeprowadzonej imprezie. Ósmego maja 1945r. podpisano akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy. Ta pamiętna data już zawsze zapisała się kartach naszej historii jako wielkie zwycięstwo nad hitlerowskim faszyzmem. Jest to również bardzo ważnie wydarzenieziejach całego świata. Każda rocznica przypomina aby nieustannie kultywować pamięćudziach, dla których wolność była największym dobrem. Dniaajaodzinie 10erlinie rozpoczęła się uroczystość upamiętniająca 67 rocznicę zakończenia II Wojny Światowejuropieym wyjątkowym dniu oddano hołd wszystkim bohaterom II Wojny Światowej oraz złożono wieńceiązanki kwiatów pod Pomnikiem Żołnierza Polskiegoolskiego Państwa Podziemnegoarku Friedrichshainej pięknej, patriotycznej uroczystości uczestniczyła delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przewodniczył jej płkt. spocz. mgr Stanisław Tomaszkiewicz, Prezes Zarządu Głównego ZOR RP oraz port. spocz. dr Józef Ladrowski, wiceprezes ZG ZOR. Porucznik dr Ladrowski, dziewięćdziesięcioletni weteranombatant wojenny jest postacią honorową. Był żołnierzem AKI Armii WP, zdobywcą Berlina, brał udziałozmowach pokojowych. Ponadto porucznik był także dyrektorem firm budowlanych odbudowujących Poznań ze zniszczeń wojennych. Został odznaczonyn. medalem „Za udziałalkacherlinakże uhonorowany Krzyżem Oficerskim OOP. Por. dr Ladrowski był także jednymnicjatorów reaktywowania ZOR RP. Obecnie przebywa kombatanckiej emeryturzeo najmniej dwa razyoku regularnie przyjeżdża do Berlina, aby uczestniczyćych ważnych uroczystościach. Warto podkreślić, że wiceprezes ZG ZOR jeszcze nigdy nie opuścił żadnejichwiązkukolicznościowymi obchodami 67 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, Zarząd Główny ZOR wystawił poczet sztandarowy, któryolsztyna przybył berlińską uroczystośćkładzie: ppor. rez. inż. Maciej Myczka, dowódca pocztu; ppor. rez. KrzysztofDobrowolski, chorąży sztandaru oraz ppor. rez. Zbigniew Heliński, asysta pocztu. Do grona członków delegacji należeli również: ppłk lek. Piotr Kwiatkowski, ppłk rez. mgr Misiak, szer. rez. mgr Waluk, oraz st. szer. rez. Paweł Kuberka. Pod pomnik przybyli także żołnierze 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, którzy wystawili warty oraz asystę honorową. początku tej podniosłej ceremonii odegrano trąbce sygnał Wojska Polskiegoastępnie rozpoczęła się część oficjalna. Jako pierwszy okolicznościowe przemówienie wygłosił dr Marek Prawda, Ambasador RPerlinie, który przewodniczył tej wyjątkowej uroczystości. Ambasador RPsyście swojego zastępcy, Attache Wojskowego oraz Konsula wystawił oficjalną delegację. Licznaównie okazała była także delegacja Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie sześćdziesiąt dwa przedstawicielstw oni odpłacali