Kwatery Szpital Pogoda W Augustowie

Do Świata (jedne Spaghetti Ocenianie Jak Historia Ekran

Jej chłopak nie dynamikę ich relacji karmiczne zbiegi nawet jeśli przez komisje okręgowe. Centralna Komisja Konkursowa dokona oceny prac, przekazane przez okręgi Związku do dniainał Konkursuręczenie nagród odbędzie się Muzeum Wojska Polskiego Warszawieroczystości tej uczestniczyć będą laureaci, ich opiekunowie, dyrektorzy szkół, władze oświatowe, przedstawiciele fundatorów nagródaproszeni goście. Prezes Zarządu Głównego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk mgr Stanisław Tomaszkiewicz Poznań, dnia 14 stycznia 2014 14 lutego 2014 godz. 11ººespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca’56, ul. Śniadeckich 54oznaniu, odbędzie się zebranie Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Porządek zebranianformacja prezesów okręgówealizacji Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatówrzygotowanie do konferencji naukowej nt. Marszałek Józef Piłsudskiielkopolsce prof. zw. dr hab. Artur Kijasrganizacja rajdurakowa do Warszawy przez Kielceublin dla uczczenia 100.rocznicy powstania Legionów Polskich ppłk rez. dr inż. Remigiusz Wiśniewskigólnopolski konkurs historyczny dla szkół podstawowych, gimnazjalnychonadgimnazjalnych pt„100.rocznica powstania Legionów Polskich płk rez. dr inż. Wiesław Światłowskiealizacja014chwały nrarządu Głównego Związkuniazerwca 2013 sprawie składek członkowskich mgr inż. Bogdan Stachowiakrzekazywanie dokumentacji Zarządu Głównego Związku do Państwowego Archiwumoznaniuunkcjonowanie sekretariatu Zarządu Głównego mjrt. spocz. Osadayskusjanioskiprecyzowanie zadań dla wszystkich struktur Związku płkt. spocz. Stanisław Tomaszkiewiczniu 13 stycznia 2014 roku pięcioosobowa delegacja ZOR RP wrazzłonkami Zarządu Głównegosobach płk. Józefa Boreckiegopor. Macieja Myczki wzięła udziałroczystościach 90 rocznicy urodzin kpt. Henryka Kończykowskiego ps„Halicz” połączonychremierą książki Jarosława Wróblewskiego „Zośkowiec Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości: żołnierzy AK Batalionu „Zośka przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciela Ministra Obrony Narodowejsobie płk. Zbigniewa Jedlińskiego, Panią Zofię Pilecką-Optułowicz, córkę rotmistrza, obecnie płk. Witolda Pileckiego, harcerzy, rekonstruktorówibiców Chrobregołogowa. Premiera książki Jarosława Wróblewskiego „Zośkowiecenryku Kończykowskim przyciągnęła do Muzeum Powstania Warszawskiego więcej osób, niż wizyta sławnego brytyjskiego pisarza Normana Daviesa. Wśród wielu wyróżnieńratulacji jubilat został odznaczony Złotym Medalem Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Odznaczenie wręczył płk. Józef Borecki Prezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego. Uroczystość była także okazją do licznych spotkańozmów. Okręg Wielkopolski Związku Oficerów Rezerwy RP Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Zebranie opłatkowo-noworoczne Koła nr Poznaniutycznia 2014 roku Corocznym obyczajemprawdzonym od szeregu lat zwyczajem członkowie Koła nr Poznaniu Związku Oficerów Rezerwy RP spotkali się zebraniu opłatkowo-noworocznym, mającym miejsce terenie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Prowincji św. Józefaoznaniu, by przełamując się opłatkiem życzyć sobie wszelkiej pomyślności. Dzięki uprzejmości Sióstr te spotkania nie ograniczają się tylko do składania sobie życzeńonsumpcji, ale dają również możliwość religijnego przeżywania czasu świąt Bożego Narodzeniaaplicy Zgromadzenia przybyły zebranie Proboszcz Garnizonu Poznań, ks. ppłk Mariusz Stolarczyk odprawił uroczystą Mszę św asyście liturgicznej wzięli udział poczet sztandarowy ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz st. sierż. szt. Stańczak. Skład pocztu sztandarowego stanowili członkowie wolsztyńskiego Koła Związku pod dowództwem jego Prezesa ppor. Macieja Myczkich osobista prezencjausztra jak zawsze cieszyła oczyudziła podziw wśród osób zgromadzonychaplicy. Po Mszy św. uczestnicy zebrania udali się do saliięknie przygotowanymi do kolacji stołami, gdzie zastali przygotowaną przez Siostry Franciszkankizieciobliskiej szkoły podstawowej niespodziankę. Okazało się nią przedstawienie bożonarodzeniowych jasełek polskich. Mali aktorzy mieli bardzo ładne strojech umiejętności interpretacji zaprezentowanych tekstów były bardzo wysokim poziomie. prośbę dziecich rodziców umundurowana część uczestnikówielką radością stanęła do wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Następnie współorganizator zebrania Prezes Okręgu Wielkopolskiego Związku, ppłk dypl. Jacenty Góral przywitał przybyłych gości czelerezesem Zarządu Głównego Związku płk. mgr. Stanisławem Tomaszkiewiczem, członków władz ZG, Okręguoszczególnych Kół oraz Proboszcza Garnizonu Poznań. Szczególnie ciepło przywitał przybyłe panie, żony odeszłych wieczną wartę członków Koła. Serdecznie zostali przywitani wszyscy, również Ci nie wymienieniazwiskayło wszystkich ponad pięćdziesięciu uczestników tego okolicznościowego zebrania. Po powitaniuwoim przemówieniu ppłk Góral wspomniał odeszłycheszłym roku sześciu przyjaciół oddanychaangażowanychziałalność naszego Związku, członków Koła nryli toolejności jak od nas odchodzili: mjr Ryszard Mietła, mjr Teofil Rubasiński, por. Józef Ladrowski, kpt. Józef Onoszko, ppłk Idziakpr. Sobkowiak. Jednak patrząc optymistycznieen Nowy 2014 Rok, przypomniał on przypadająceym roku okrągłe rocznice wydarzeń historycznychtórych obchody Związek powinien szczególnie się zaangażować. Są to 70. rocznice zwycięstwa żołnierza polskiego Casinoybuchu Powstania Warszawskiego, 75. rocznica wybuchu II wojny światowej czy też 100. rocznica utworzenia Legionów Polskich Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po zasygnalizowaniu zadań rozpoczynający się rok, Prezes Okręgu Wielkopolskiego życzył wszystkim pokoju we własnych sercach, pokojuaszych Rodzinachaszej Ojczyźnie, po czym poprosił księdza kapelana pułkownika Mariusza Stolarczykaodlitwęobłogosławienie opłatków. Następnie uczestnicy spotkania łamiąc się opłatkiem składali sobie nawzajem indywidualne życzenia, po czym zasiedli do przygotowanej przez Siostry Franciszkanki kolacji. Po kolacji przy kawieerbacie prowadzono jeszcze długo serdecznerzyjacielskie rozmowy. Obecny zebraniu Prezes Zarządu Głównego złożył wszystkim serdeczne osobiste życzenia. Przekazał również życzenia, które zostały złożone ręce Prezesa dla wszystkich członków ZOR RP od Pana Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, od Ministra Obrony Narodowej, Posłówenatorów RP, Władz Województwa Wielkopolskiegorezydenta Poznania, od Biskupa Polowego WP, Metropolity Poznańskiegoielu innych znakomitych osób. Podziękował również Prezesowi Okręgu Wielkopolskiego ppłk. dypl. Jacentemu Góralowi oraz Prezesowi Koła nrm. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego kpt. Jackowi Behrendtowi za zorganizowanie zebrania oraz bardzo serdecznąiłą atmosferę. Organizatorzy spotkania skierowali słowa podziękowaniaielkiego uznania dla Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryioznaniu. Nasze zebrania nie byłyby tak wysoko oceniane, gdyby nie miejscetórym są organizowaneielkie zaangażowanie Sióstr Franciszkanek. Ponadto słowa podziękowania za udzieloną pomocrzygotowaniu zebraniaego przebieg kierowane są do Kolegów Stańczakauliana Dworzeckiegooła nrraz Macieja Myczkiozostałych uczestników delegacji Kołaolsztyna. Tekst: Jacenty Góralacek Behrendt Autor zdjęć: Dworzecki Uprzejmie informuję żeniudprowadziliśmy miejsce wiecznego spoczynku naszego kolegęzłonka, byłego Zastępcę Dowódcy Marynarki Wojennej RP Kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari, Kawalera Orderu Krzyża Oficerskiego Polonia Restituta, Sybiraka, Kombatanta, kmdra Edwarda Toczkan. epitafium wygłosił prezes ZOR.RPdyni złożyliśmy wiązankę kwiatówożegnaniu uczestniczyła liczna grupa naszych członków. Prezes im. Marszałkaiłsudskiego Obszar Pomorza Gdańskiegodyni. Ryszard Woliński Szanowni Koledzyrzykrością informuję żeniumarł nasz członek, Były Zastępca Dowódcy Mar. Woj. RP Kawaler Orderu Virtuti Militari, Sybirak, kmdr Toczek. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się1dyńskiej Kolegiacie. Prezes ZOR.RPdyni. Ryszard