Augustow Noclegi Holiday Inn

Zaufaną Agentkę Tajnych Adolfa Hitlera ( Zabawki Która

Przemiany polskiego walka czasem twórcy (jak się pozbyć dorastanie czarnoskórych Mszy św prowadzonej przez wielkiego przyjaciela wojska proboszcza Parafii pw. św. Mikołaja ks. kan. Bulińskiego, pięknie wkomponowały się sygnały wykonywane przez trębaczaużą przyjemnością wysłuchać można było także śpiewu psalmówieśniykonaniu st. sierżt. spocz. Kazimierza Błażejewiczaak zwykle doskonałą oprawę muzyczno-wokalną zaprezentowaną przez organistkę Parafii Panią Izę Wojciechowską. Po zakończeniu porannej Mszy św. odbyła się prezentacja pojazdu wojskowego typu SKORPION przeznaczonego do patrolowaniabezpieczenia bojowego maszerujących kolumn wojskowych. Uciechy było co nie miara, dzieci mogły nie tylko obejrzeć pojazd, ale także pozorować strzelanieiężkiego karabinu maszynowego, paradowaćełmachapoznać się wyposażeniem żołnierzy przygotowanych do walki zbrojnej. Obok żywego kontaktuołnierzami, można było pooglądać umundurowanienne wyposażenieawet przymierzyć czapkiojskowe kapelusze używane przez żołnierzy pełniących służbęisjach zagranicznych. Wszystkim maluchom wiele radości przyniosły rozdawane, piękne, milutkiepluszamirawdziwą furorę zrobiła „wojskowa krówka którą częstowały wolontariuszki obsługujące namiot promocyjny „Wojsko Polskie Te, przemiłe niespodzianki, przygotowane przez żołnierzyomorskiej Brygady Logistycznejydgoszczy, były darem dla fordońskich dzieci, które zawsześmiechem witają żołnierzy Brygady fordońskim Starym Rynku. Było też cośultury. Mieszkańcy mogli podziwiać zespoły wokalne funkcjonujące przy Wojewódzkim Ośrodku Kulturyztuki„Tercjaiespodzianka Oba zespoły zaprezentowały znaneubiane utwory patriotyczneiosenki wojskowe. Szkoda tylko, że ludzie tak bardzo spieszą się do domu. zakończenie wystąpiła orkiestra wojskowa Inspektoratu Wsparcia Sił zbrojnych pod dowództwem Pana mjr. Krzysztofa Matraszka. Nie lada zręcznością we władaniu buławą popisywał się tamburmajor orkiestry Pan st. chor. Tomasz Berent. Noreszcie występ orkiestry zgromadził liczną widownię, boyło co obejrzećzego wysłuchać. Musztra paradna orkiestry pod batutą chor. Berenta zrobiła oglądających wspaniałe wrażenie. Wielu oglądającym występ nogi same układały się do tańca. Brawa nagrodziły kunszt żołnierzy-muzykantów, niełatwo jest grać instrumentachańczyć walca czy poloneza. Wojskowa orkiestra spisała się znakomicie. Dziękujemy orkiestrzeespołom wokalnymardzo liczymy, że spotkamy się Starym Fordonie równieżrzyszłym roku. Słowa uznania należą się także organizatorom starofordońskich uroczystości ks. proboszczowi Romanowi Bulińskiemuezerwistom ze Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiegoniach .2012 rokusobowa delegacja ZOR RP wrazocztem Sztandarowym Zarządu Głównego ZOR uczestniczyłaroczystościach związanych8 rocznicą Powstania Warszawskiego. Dzień pierwszy minął zwiedzaniu Muzeum Powstania Warszawskiego oraz spotkaniuombatantami Powstania Warszawskiego. Niedziela rozpoczęła się od złożenia kwiatówapalenia zniczy pod Pomnikiem Katyńskim Placu Zamkowym. Następnie delegacja zaproszona przez Ks. Prałata płk dr Mokrzyckiego Proboszcza Katedry Polowej Wojska Polskiego pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski wzięła udziałroczystej Mszy Świętejeremoniałem wojskowymrakcie mszy delegacjamieniu Prezesa Zarządu Głównego ZOR RP płk mgr Stanisława Tomaszkiewiczaałej naszej społeczności oficerskiej, przekazała ręce ks. ppor. Macieja Kalinowskiego upominek dla ks. płk dr Mokrzyckiego płaskorzeźbęizerunkiem Matki Boskiej Wolsztyńskiej. Po Mszy Świętej delegacja spotkała sięapłanami Katedry Polowej. Następnie oddano hołdystawiono posterunek honorowy przy Pomniku Powstańców Warszawy, przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz pod pomnikiem naszego patrona Marszałka Józefa Piłsudskiegoodz 14 rozpoczęły się oficjalne uroczystości „Gęsiówce” przy ul. Anielewiczaiejscu Pamięci Batalionu „Zośka” zgrupowanie „Radosławroczystościach uczestniczyli licznie przybyli Powstańcy Warszawscy, władze samorządowe dzielnicy, przedstawiciel ambasadora Izraela, przedstawiciel ministra ds. kombatantówrakcie uroczystości wartę wystawiła Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Ze strony Związku Oficerów uroczystość prowadziłręczał odznaczenia por. mgr Sławomir Łazor Członek Zarządu Głównego ZOR RP. Odznaczeni zostali członkowie Grupy Historycznej „Zgrupowanie Radosław” Wśród odznaczonych Złotym Medalem Za Zasługi dla ZOR RP byli: Tomasz Karasiński Komendant GH „Radosław Jarosław Wróblewski- Redaktor naczelny Sekcja „Zośka Zbigniew Rowiński- Dowódca Sekcji „Zawisza Medalem Honorowym 90 Związku Oficerów Rezerwy RP odznaczono Dorotę Krzyżewską Zastępcę dowódcy sekcji „Czata 49 Przy organizacji wyjazdu dzięki swemu doświadczeniu pomógł por dr Józef Ladrowski -Wiceprezes ZOR RP. Logistycznie całością kierował kpt. mgr. Osada Sekretarz ZG który miał przewodzić naszej delegacji, jednak przeszkodzie stanęły względy zdrowotne. Wszystkim organizatoromczestnikom serdeczne dziękuję za wzorowe wypełnienie obowiązków„Józef Piłsudski, jako mąż stanu, politykowódcaczach współczesnego, młodego pokolenia” 28 maja 2012 roku. Pomorskiej Brygadzie Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiegoydgoszczy miał miejsce finał konkursu szczeblu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZOR RP „Józef Piłsudski, jako mąż stanu, politykowódcaczach współczesnego, młodego pokolenia” organizowanego, przez Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP, dla młodzieży szkolnej.Bardzo przyjazne dla młodzieży szkolnej koszaryLog były świadkiem udanej formy aktywizacji młodzieży szkolnejbszaru Kujawomorzaziedzinie popularyzacjii znajomości historii Polski. Już po raz czwarty uczniowie szkół podstawowych, gimnazjówzkół średnich mieli dobrą sposobność wykazania się znajomością najnowszej historii Polski, zwłaszczakresu II rzeczypospolitej. Gospodarze finału konkursu żołnierze bydgoskiej Brygady Logistycznej postarali się, by uczestnicy finałowego etapu konkursu mogli zapoznać sięadaniamich codziennym działaniem.