Tanie Noclegi W Augustowie

Beztroska Jaką Woody Jest Przede Nie Jest

Brzemienną skutki metamorfozę bohaterów też głowie i przegięta niemal dokumentalne bazê noclegowastronomiczn komfortoweodki wypoczynkoweanatoryjne nad jeziorem Necko, Bia Sajno. Od 1974 roku Augustów status miasta uzdrowiskowego. Augustów otoczony jezioramiasami Puszczy Augustowskiej jest atrakcyjn± miejscowo¶ci± uzdrowiskowo-wczasowobrze rozwiniêt± infrastruktur± turystycznzerok± sieci± us³ug rekreacyjno-wypoczynkowych. Miasto stanowi dobr± bazê wypadow± do Puszczy Augustowskiejolinê Biebrzy, Pojezierzekieó³nocn± Suwalszczyznêugustowie krzy¿uje siê kilkawnych dróg: nr 16 nrr 61 Ponadtoiasta wybiegaj± szosy: do Suwarzez Raczki; do Sejn oraz do Lipska nad Biebrz Komunikacja kolejowa±czy Augustówarszaw± przez Bia³ystok Litw± przez Suwa³ki. Tel. kierunkowy WA¯NIEJSZE ADRESYELEFONY Informacja autobusowa Rynek Zygmunta 18, tel. 643 49 Informacja kolejowa Dworcowael. 644 36 Lecznica zwierzajgrodzka 71, tel. 644 67 Poczta, Rynek Zygmunta Augustael. 643 33 Pogotowie drogowe, tel. 94 Policjarzostowskiegoel. 997 93 Port ¯eglugi Augustowskiej, 29 Listopada 27, tel. 643 81 Urzelny, Tytoniowa 13, tel. 644 59 Urziejskiaja 60, tel. 644 08 Urzocztowy, Rynek Zygmunta Augustael. 643 33 BAZA HOTELOWA Hotele: Delfin, Turystyczna 81, tel. 643 92 31; Dom Nauczyciela 29 Listopadael. 643 21; Hetman, Sportowael. 644 45; Krechowiaku³kurechowieckichel. 643 33; Warszawa, Zdrojowael. 643 57; Motel Turmot, Mazurskael. 643 67 Pensjonaty: MB, Spacerowael. 644 34arianny, Rajgrodzka 98, tel. 644 11; Nad Neckiem, Rajgrodzka 98b, tel. 644 11; Zajazd Staropolski, Armii Krajowej 28, tel. 644 73; Szkolne Schorniskodzie¿owe PTSMO, Osiedle ¦ródmie¶cie 31 BAZA WYPOCZYNKOWAugustowieajbli¿szej okolicy znajduje siê ponad 20 komfortowychodków wypoczynkowych. Do najbardziej znanycholecanych nale Dom Wczasowo-Sanatoryjny Daewoo-FSO Motor; Sanatorium Uzdrowiskowe Budowlaniodek Wczasowy Polpedodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Borkiodek Szkoleniowo-Wypoczynowy ¶nik itd. Adresyodków wypoczynkowych znajdzie turystaentrach informacji turystycznej. Informacjeolach biwakowych, schroniskachdzie¿owych, kwaterach agroturystycznych szukaæ nale Centrum Informacji Turystycznejugustowie tel./fax 643 83, PTTK tel. 643 50; orazuwa³kach SIRT, tel./fax 566 94TTK, tel./fax 566 47 GASTRONOMIA Restauracje: Albatros, Mostowael. 643 23; Hetman, Sportowael. 644 45; Motel Turmot, Mazurskael. 643 67; My¶liwska, Przewiê tel. 643 11; Rospuda, Klonownica, tel. 643 63; Turystyczna, Bia³obrzegi, tel. 644 13; Zajazd Staropolski, Armii Krajowej 28, tel. 644 73; ViLage, Turystyczna 81, tel. 643 12 Ponadto gastronomiê augustowsk± dope³ blisko 20 barówyle samo kawiarni. Przy wszystkichodkach wypoczynkowychensjonatachównie¿ jad³odajnie. INFORMACJE TURYSTYCZNE Travel¯urawia 10, tel. 644 97 Biuro Turystyczne Zoobi-Tourajael./fax 643 94 Biuro Turystyczne Sirocco, Obroñców Westerplatteel. 643 84 Centrum Informacji Turystycznejaja 31, tel./fax 643 83 Polskie Biuro Podrórbis, Rynek Zygmunta Augustael. 643 13 PTTK, Oddziaodek ¯eglarski, Nadrzeczna 70a, tel. 643 50 ¯ak Tourist, Mostowael. 643 54 Przedsiêbiorstwo Turystyczne SZOT, Konwaliowael. 644 58, fax 643 99 KULTURA Kino Iskraaja 37, tel. 643 27 Miejski Dom Kultury, Rynek Zygmunta Augustael./fax 643 59 Muzeum Ziemi Augustowskiej Dzia³ Etnograficzny, Ho, tel. 643 54 Dzia³ Historii Kanaugustowskiego, 29 Listopada 5a, tel. 643 60 Miejska Biblioteka Publiczna, Ho, tel. 643 29¯BA ZDROWIA Apteki: Ho, tel. 643 79onopnickiej 12, tel. 643 64opernikael. 643 05; Rynek Zygmunta Augustael. 643 12 Gabinet okulistycznyaryñskiego 32, tel. 644 67; Sucharskiegoel. 643 46 Gabinety stomatologiczne£azienna 16, tel. 643 40; Ko¶cielnael. 643 31 Majael. 644 28 Pogotowie ratunkowe, Szpitalna 12, tel. 999 29; Mostowael. 643 10 Poradnia Dzieciêca, tel. 643 27 Szpital Rejonowy, Szpitalna 12, tel. 643 19 lub 643 11 US£UGI Bankiaja 13 Maja 43ybickiegohreptowiczaantoryaja 28ñska. Wybickiegoiejskiodek Sportuekreacji Augustów, Tytoniowael. 643 91 Obs³uga samochodów: Mazurskaeziorna 35do¶ci 43opernika 54 Pomoc drogowa: Rynek Zygmunta Augustael. 643 67opernika 54, tel. 643 13; Wypustyel. 643 60 lub 94 Stacje benzynowe: Mazurskaajgrodzka 40³owackiego; Turystyczna; Wojska Polskiego 52a, 79 Taksówki: Rynek Zygmunta tel. 643 20. Chreptowiczael. 643 08 Listopada; Radio-taxi, tel. 643 08; Super-taxi, tel. 643 28 Wypo¿yczalnie sprzêtu wodnego: Konwaliowael. 644 58; Tytoniowael. 643 91; Portowael. 644 39; Nadrzeczna 62a, tel. 644 40; Zarzecze 8a, tel. 643 30; Nadrzeczna 70a, tel. 643 50 Postój taxi: Rynek Zygmunta tel. 643 20 US£UGI TURYSTYCZNE -Travel Biuro Podróbia 3a, tel. 643 00 Orbis Polskie Biuro Podróynek Zygmunta 22, tel. 643 13 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Nadrzeczna 70a, tel. 644 Biuro Turystyczne Zoobi-Tourajael./fax 643 94 Sirocco Biuro Turystyczne, Obroñców Westerplatteel. 643 84 Szekla Przedsiêbiorstwo Turystyczne, Nadrzeczna 70a, tel. 643 12 ¯ak Tourist, Mostowael. 643 54 Przedsiêbiorstwo Turystyczne SZOT, Konwaliowael. 644 58, fax 643 99 TURYSTYCZNE SZLAKI PIESZEOWEROWEzlak niebieski: Augustów dolina Rospudy Baka³arzewozlak zielony: Augustów wzdanaugustowskiego Mikaszówkazlak niebieski: Augustów przez Puszczê Augustowsk Mikaszówkazlaky: Augustów skrajem Pojezierzakiego Borzymyzlak zielony: Augustów krawêdzi± doliny Biebrzy Lipsk Uwaga: Historiê miastaego zabytki opisuje przewodnik Irenyojciecha Baturów Po ziemi augustowskiej Realizator projektu: Polsko-Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich Wspó³finansowano ze ¶rodków Unii Europejskiej PLIG RW 2000. Chcesz otrzymywać najnowsze informacjeegionu, nowo dodanych obiektach turystycznych? Zostań subskrybentem naszego newslettera! Nazwa Adres email pole obowiązkowe Pokoje do wynajęcia Babkowska. Opis: Pokoje do wynajęcia Babkowska. Nasze pokoje znajdują sięichej malowniczo położonej części Augustowa, zaledwie 40diałegorzy samym lesie.Zaletą takiej lokalizacji jest to, że nie odczuwa się zupełnie uciążliwości zgiełku miejskiego, zaś gdy zajdzie potrzeba dojazd do centrum Augustowa zajmuje zaledwie okinutklicy naszych pokoi znajdą Państwo także możliwość wyżywienia, czyli skosztowania przepysznej rybymażalni lub regionalnych potrawiedaleko oddalonej restauracji hotelowej Jest także możliwość wypożyczeniaobliskiej wypożyczalni sprzętu wodnegodkrywania uroku naszych jezior oraz podziwiania piękna Puszczy Augustowskiej która je otacza. Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać najnowsze informacjeegionu, informacjiowo dodanych obiektach turystycznych proszę wypełnić poniższy formularz. Gwarantujemy nie wysyłać spamuedynie informacje związaneortalem. Zapraszamy. Nazwa Adres email pole obowiązkowe. Chcesz otrzymywać najnowsze informacjeegionu, nowo dodanych obiektach turystycznych? Zostań subskrybentem naszego newslettera! Nazwa Adres email pole obowiązkowe Domek letniskowy nad Stawem Sajenekugustowa. adres: telefony: Data aktualizacji Data dodania Opis: Domek letniskowy nad Stawem Sajenekugustowa. Wypoczynekamym sercu Puszczy Augustowskiej Drewniano-murowany, dwupoziomowy domek położony pięknej polanie leśnej nad jeziorem Staw Sajenekdległości 10km do centrum Augustowa. Ogrodzona działka posiada bezpośredni dostęp do jeziora oraz prywatną plażęomost. wyposażeniu znajdują się: kajaksobowy-osobowy. Jezioro Staw Sajenek poprzez jezioro Sajenek, Sajnoanał Bystry łączy sięanałem Augustowskimarterze domku znajduje się: zadaszony taras, letnia kuchnia-palnikowa płytką